ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

      แบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพแบบเต็ม.pdf แบบ ปร.xls ราคากลาง ปปช.01.pdf ประกาศปรับปรุงวิชาชีพ.pdf เอกสารสอบราคาปรับปรุงวิชาชีพ.pdf ราคากลาง.pdf

ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

     ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งเลขที่ 1134

Contact

โทรศัพท์ : 053-873360
แฟกซ์ : 053-873367

Email

Follow Us On