ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ 2562

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ ประกาศปี62.pdf แผนปี62.pdf ราคากลางทำความสะอาดปี62.pdf รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf เอกสารประกวดปี62.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

      แบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพแบบเต็ม.pdf แบบ ปร.xls ราคากลาง ปปช.01.pdf ประกาศปรับปรุงวิชาชีพ.pdf เอกสารสอบราคาปรับปรุงวิชาชีพ.pdf ราคากลาง.pdf

Contact

โทรศัพท์ : 053-873360
แฟกซ์ : 053-873367

Email

Follow Us On