ข่าวประชาสัมพันธ์

การประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ 2563

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ ประกาศประกวดราคาทำความสะอาดปี63 รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและที่ทำการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เอกสารประกวดปี63

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ 2562

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ ประกาศปี62.pdf แผนปี62.pdf ราคากลางทำความสะอาดปี62.pdf รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf เอกสารประกวดปี62.pdf

Contact

โทรศัพท์ : 053-873360
แฟกซ์ : 053-873367

Email

Follow Us On