ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

Posted on: ธันวาคม 4th, 2014 by umnarj chittong

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

  1. ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งเลขที่ 1134

Comments are closed.