4 – รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE

Posted on: พฤษภาคม 26th, 2017 by charaspim

4-รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE-040760
https://1drv.ms/w/s!AhufU8t–D1Bh3dsy85owT-lOfvd

หมายเหตุ  กรุณา Download ลงในเครื่องก่อนเปิดด้วย Microsoft Word 2010 โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK จะได้รูปแบบที่ถูกต้องที่สุด

Comments are closed.