การประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว

Posted on: ตุลาคม 16th, 2019 by umnarj chittong

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว

เอกสารประกอบ

Comments are closed.