เอกสารประกอบการสอน อ.โสภณ มงคลวัจน์

Posted on: กรกฎาคม 19th, 2012 by umnarj chittong

ไฟล์สไลด์ เอกสารประกอบการสอน ของอาจารย์โสภณ  มงคลวัจน์

ครั้งยังเป็นอาจารย์ประจำคณะฯ โดยเป็นรูปภาพจากสถานที่สำคัญต่างๆ

แปลงจาก slide film เป็นไฟล์รูปภาพ Digital โดยคุณอำนาจ ชิดทอง

01 Japan Kyoto Kingakugi

02 Japan Nara

03 Japan Kyoto

04 Japan Museum

05 R.B.GARDEN Australia

06 WERRIBEE Park Australia

07 U of Sydney, Australia

08 Walt Disney World Orlando Florida USA

09 Grand Canyon USA

10 Sedona Arizona USA

11 Europe Zurich Switzerland

12 Madurodam Hollan Europe

13 Netherlands May 2004 Europe

เครดิตภาพ อ.โสภณ มงคลวัจน์, เครดิตจัดทำ อำนาจ ชิดทอง
Tags: ,

Comments are closed.